Praca tymczasowa to szansa na zdobycie pracy stałej. z dostępnych danych wynika, że około 20% zatrudnianych przez APT zostaje u pracodawcy na stałe.

Czy warto pracować za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej (APT)?

Zdecydowanie tak.

Praca tymczasowa niesie za sobą wiele korzyści. Są to przede wszystkim:

  • elastyczny czas pracy. Pracownik za pomocą doradcy z APT ustali w jakie dni i godziny może pracować

  • możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności

  • wykonując pracę tymczasową pracownik ma obowiązki  i zadania jak inni pracownicy zatrudnieni u pracodawcy

  • perspektywa stałego zatrudnienia - część pracodawców traktuje pracę tymczasową jako okres próbny przed ewentualnym stały zatrudnieniem

  • dodatkowe źródło dochodów.

Tymczasowość pracy może mieć charakter okresowy, sezonowy lub doraźny.

Praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku.

  • Osoby młode, uczące się aby pogodzić pracę z nauką mają możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin lub pracy tzw. weekendowej

  • Osoby wchodzące na rynek pracy, niezależnie od wieku, mogą zdobywać doświadczenie zawodowe dzięki tej formie zatrudnienia. W krótkim czasie mogą bowiem podejmować  różne zajęcia i zdobywać nowe doświadczenia. Przy malejącym bezrobociu ułatwi to świadomy wybór przyszłej drogi zawodowej.

  • Praca tymczasowa to szansa na zdobycie pracy stałej. z dostępnych danych wynika, że około 20% zatrudnianych przez APT zostaje u pracodawcy na stałe.

  • Jest to również znakomita forma zatrudnienia kobiet, którym wielokrotnie obowiązki macierzyńskie nie pozwalają wrócić  do pracy na pełny etat. Tu dobrym rozwiązaniem i szansą na poprawę budżetu domowego jest praca o charakterze doraźnym.

  • Za pośrednictwem Agencji pracę mogą znaleźć również osoby 50+. Ta grupa wiekowa, często z dużym doświadczeniem zawodowym, dysponująca czasem może  korzystać ze wszystkich form zatrudnienia tymczasowego.

Ułatwiony jest sam proces poszukiwania pracy.     
Korzystając z usług Agencji Pracy Tymczasowej, takiej jak np. Staff Partners www.staffpartners.pl, poszukujący otrzyma w jednym miejscu wiele ofert pracy. Ma też możliwość śledzenia aktualnych działań Agencji na facebooku, co pozwala na łatwą i przejrzystą komunikację i weryfikację wiarygodności samych ofert pracy.

            Co jest bardzo ważne dla szukających pracy – zatrudnienie przez Agencję jest bezpieczne. Nie musisz martwić się czy pracujesz legalnie.