Każde odejście pracownika oznacza dla pracodawcy szereg problemów. Najważniejszym z nich jest konieczność znalezienia nowego pracownika i wyszkolenia go, co jest nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne.

Co dla pracodawców oznacza wysoki wskaźnik rotacji pracowników?

Przeprowadzone w 2016 r. przez firmę Randstad międzynarodowe badania „Monitor Rynku Pracy” pokazały kolejny wzrost wskaźnika rotacji pracowników w Polsce. Wskaźnik ten w II kwartale br. wyniósł 29% i tym samym pobił zeszłoroczny rekord wynoszący 27%. Po raz kolejny także nasz kraj stał się liderem w Europie, jeśli chodzi o odsetek osób zmieniających pracę. Dla pracodawców nie są dobre informacje, ponieważ częsta fluktuacja pracowników generuje duże koszty, a często wpływa również negatywnie na wydajność kadry i wizerunek firmy.

Przyczyny i skutki dużej rotacji pracowników

Według przytoczonego wyżej raportu najczęstszymi przyczynami odchodzenia z pracy pracowników w Polsce i zmiany pracodawcy są:

  • chęć poprawy warunków pracy
  • zmiany w strukturze firmy
  • osobiste pragnienie zmiany
  • niezadowolenie z obecnego pracodawcy

Chęć poprawy warunków pracy wskazało aż 44% ankietowanych, co jednoznacznie wskazuje, że na rosnącą rotację wpływ ma malejące bezrobocie, dające pracownikom większą siłę na rynku pracy. Większa liczba miejsc pracy powoduje, że pracownik ma więcej możliwości na znalezienie pracy lepiej płatnej i bardziej dopasowanej do jego oczekiwań. Każde odejście pracownika oznacza dla pracodawcy szereg problemów. Najważniejszym z nich jest konieczność znalezienia nowego pracownika i wyszkolenia go, co jest nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Koszty związane z odprawami, procesem rekrutacji i przystosowaniem nowych pracowników rosną wraz ze wzrostem fluktuacji. Niestety mają też wpływ na działalność przedsiębiorstwa, ponieważ zaburzają rytm pracy, obniżając tym samym wydajność, a nierzadko również poziom przychodów.

Sposoby na ograniczenie negatywnych skutków rotacji pracowników - praca tymczasowa, outsourcing.

Na początku warto podkreślić, że fluktuację pracowników mogą w niektórych przypadkach ograniczyć sami pracodawcy poprzez bieżącą analizę potrzeb pracowników i dostosowywanie do nich warunków pracy. Jeśli nie jest to możliwe lub podjęte działania nie przynoszą efektów, należy poszukać sposobu ograniczenia kosztów związanych z dużą rotacją personelu. Przykładem może być outsourcing pracowników czyli praca tymczasowa - rozwiązania oferowane przez agencję pracy tymczasowej. Usługa ta polega na przejęciu przez zewnętrzną firmę zadań związanych z zatrudnieniem pracowników, czyli ich rekrutacją, zawieraniem umów, wypłatą wynagrodzeń itp. Dzięki usłudze takiej jak praca tymczasowa pracodawca nie musi utrzymywać rozbudowanego działu HR, a w przypadku długofalowej współpracy z agencją pracy tymczasowej może zwykle liczyć na bardzo szybkie obsadzanie zwolnionych stanowisk pracy. To wszystko obniża koszty związane z rotacją pracowników i pozwala pracodawcy skupić się na innych aspektach działalności firmy. 

Warto pamiętać, że są branże szczególnie narażone na wysoką fluktuację pracowników. Pracę wyjątkowo często zmieniają m.in. sprzedawcy, budowlańcy, telemarketerzy, czy pracownicy lokali gastronomicznych. W ich przypadku praca tymczasowa i zatrudnienie zewnętrzne stosowane są najczęściej. Praca tymczasowa na dobre od lat zadomowiła się w obszarze call centers, które zatrudniając duże ilości głównie młodych ludzi z natury charakteryzują się rotacją. Coraz więcej jest jednak przypadków, gdy na leasing pracowników decydują się firmy potrzebujące wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszarów IT, czy finansów. Jednak liderem jest branża produkcyjna, która z roku na rok coraz odważniej stawia na rozwiązania takie jak praca tymczasowa.

Źródło: http://www.randstad.pl/media/976544/Monitor%20Rynku%20Pracy_24%20edycja_prezentacja_12_07_2016.pdf