Polski rynek pracy zmienia się z upływem lat. W latach 2003-2008 stopa bezrobocia sukcesywnie spadała, aby znacznie wzrosnąć w wyniku kryzysu, który nastąpił w roku 2009. Od tego momentu, aż do 2013 roku liczba oraz poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce systematycznie wzrastały. Przełomowe okazały się lata 2013-2014, kiedy to stopa bezrobocia zaczęła spadać i trend ten utrzymuje się po dziś dzień. Taka sytuacja ma swoje przełożenie na rynek pracy i zmiany, które dokonały się w ostatnich latach.

Rynek pracownika

Pracodawcy, którzy przyzwyczaili się do tego, że to oni dyktują warunki pracy ciężko znieśli przeniesienie akcentu z pracodawcy na pracobiorcę. Okazało się bowiem, że nie tylko osoba dająca zatrudnienie, ale też ta, która podejmuje się pracy ma głos w procesie rekrutacji. Co to oznacza dla pracodawców? Po pierwsze dłuższy proces rekrutacji, bo okazuje się, że kandydat wyselekcjonowany przez firmę niekiedy wcale nie godzi się na przyjęcie oferty pracy, albo pozwala sobie na twarde negocjacje warunków. Nie każdy pracodawca był i dalej jest gotowy na taki rynek pracy. 

Kandydat ma wymagania

Zmieniający się rynek pracy wymógł na pracodawcach inne podejście do rekrutacji niż to, które funkcjonowało, kiedy pracownicy zabiegali o pracę. Nie wystarczy już opublikować oferty pracy i czekać na spływ aplikacji. Kandydaci dużo skrupulatniej niż kiedyś analizują oferty pracy pod kątem swoich oczekiwań. Są bardziej wymagający, bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. Dziś nie przychodzi się bowiem do pracodawcy w roli petenta, ale jako partnera do rozmowy. Jeśli kandydatowi nie odpowiadają warunki pracy lub sposób traktowania podczas rekrutacji, nie przyjmuje on oferty pracy. I szczęśliwie jeśli na tym się kończy. Kandydaci coraz chętniej dzielą się swoimi opiniami dotyczącymi procesów rekrutacji, w których uczestniczyli. Jeśli są to pozytywne odczucia, kandydaci wspominają o swoich doświadczeniach znajomym i rodzinie, jeśli jednak wrażenia mają wydźwięk negatywny, często dzielą się swoimi doświadczeniami w internecie, na forach. Żyjemy w czasach kiedy możemy zupełnie anonimowo oceniać produkty i firmy, z czego kandydaci coraz chętniej korzystają.

Kandydat to też klient

Badania pokazują interesujący trend w kontekście rekrutacji. Raport Candidate Experience* potwierdza wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych – negatywne wrażenia wyniesione z rekrutacji, zmieniają na negatywne nastawienie kandydatów do produktów lub usług potencjalnego pracodawcy. Dlatego tak ważne jest dbanie o relacje z kandydatem, który dziś lub jutro może być naszym klientem.

Rynek pracy się zmienia – kandydaci zachowują się i wymagają więcej, niż jeszcze kilka lat temu. Tylko Ci pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę ze zmieniających się warunków będą w stanie zbudować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o kapitał ludzki.

Raport eRecruitment Solutions „Źle potraktowany kandydat to utracony klient”.