Często pracodawcy oprócz curriculum vitae proszą o przesłanie listu motywacyjnego. Musisz być więc na to przygotowany.

WAŻNE PORADY

 • Pamiętaj, że list motywacyjny jest kontynuacją CV, dlatego nie opisuj swojego życiorysu w formie opowiadania, tylko konkretnie napisz, co uważasz za istotne w kontekście stanowiska, na które aplikujesz.
 • Twój list musi zmieścić się na jednej stronie.
 • Nie wysyłaj tego samego dokumentu, odpowiadając na różne oferty pracy, pisz list z myślą o konkretnym stanowisku w konkretnej firmie.
 • Twój list motywacyjny powinien być skierowany do właściwej osoby. Jeżeli nie masz takiej informacji, skontaktuj się z firmą i ustal odpowiednią osobę.
 • Nie zamieszczaj informacji o dotychczasowym, bądź oczekiwanym wynagrodzeniu, ponieważ może Cię to wyeliminować na samym początku procesu rekrutacji.
 • Umotywuj swoją kandydaturę, podając szereg cech odpowiednich dla stanowiska, o które się ubiegasz.
 • Pisząc list używaj zwrotów grzecznościowych oraz formy oficjalnej.
 • Pamiętaj o sprawdzeniu listu pod kątem błędów ortograficznych lub stylistycznych. 

LIST MOTYWACYJNY - INFORMACJE, KTÓRE POWINNY SIĘ W NIM ZNALEŹĆ 

 1. Dane personalne (umieszczamy je w lewym górnym rogu)
 • imiona i nazwisko
 • miejsce zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 1. Miejscowość i data (umieszczamy w prawym górnym rogu)
 1. Nagłówek           
 • nazwa firmy, do której aplikujemy
 • zwrot grzecznościowy „Szanowni Państwo” 
 • imię i nazwisko osoby, do której wysyłamy aplikację( jeżeli jest nam znana )
 1. Wstęp                 
 • informacja o tym gdzie znaleźliśmy ofertę pracy
 • nazwa stanowiska, na które aplikujemy
 • nr referencyjny ( jeżeli jest nam znany )
 1. Rozwinięcie        
 • opis posiadanych umiejętności, doświadczeń, które będą przydatne do wykonywania pracy na stanowisku, o które zabiegamy
 • wyjaśnienie, dlaczego jesteśmy idealnym kandydatem na dane stanowisko
 1. Zakończenie       
 • wyrażenie chęci spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • ewentualnie podanie godzin, w których jest się dostępnym
 1. Podpis                
 • zwrot grzecznościowy „Z poważaniem”
 • podpis